Skip to main content

Ako nastaviť poštovné zdarma v systéme Magento 2

Aby ste nastavili poštovné zdarma pre objednávky napríklad nad 60€ v Magento 2, postupujte nasledovne:

  1. Prihláste sa do administrátorského rozhrania Magento 2.

  2. Prejdite na MARKETING.

  3. Vyberte možnosť CENOVÉ PRAVIDLÁ KOŠÍKA.

  4. Kliknite na tlačidlo PRIDAŤ NOVÉ PRAVIDLO / ADD NEW RULE.

  5. Vyplňte potrebné informácie, napr. názov pravidla, opis, zákaznícke skupiny, webové stránky a prípadne aj časové rozmedzie platnosti pravidla.

  6. V časti PODMIENKY zvoľte MEDZISÚČET ako podmienku a nastavte ho na equals or greater than / rovné alebo väčšie a potom vložte hodnotu "60".

  7. V časti AKCIE nastavte "Free Shipping" na DOPRAVU ZDARMA.

  8. Kliknite na tlačidlo "ULOŽIŤ" a hotovo!

Ak zákazník urobí objednávku a jeho nákupný košík bude mať hodnotu nad 60€, systém automaticky zobrazí možnosť poštovného zdarma.